Commit 77213dfd authored by George Adrian Stoica's avatar George Adrian Stoica
Browse files

added in run arguments a version of larger json with metadata

commented as it seems to generate a parsing exception
parent 32f51d66
Pipeline #51847 passed with stage
in 2 minutes and 11 seconds
......@@ -26,7 +26,21 @@ application {
}
run {
args = ["http://localhost:8080/", "[[63.1, 11.2], [63.2, 11.0]]"]
//args = ["http://localhost:8080/", "[[63.1, 11.2], [63.2, 11.0]]"]
/*args = ['http://localhost:8080/','[{"latitude":63.1,"longitude":11.2},' +
'{"latitude":63.2,"longitude":11.0},{"latitude":63.5,"longitude":11.5,"metaData":'+
'{"properties":[{"name":"name","value":"Awsome place"},{"name":"description","value":'+
'"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla placerat urna non aliquet '+
'imperdiet. Nullam tincidunt felis vel sem blandit viverra. Etiam non volutpat erat. '+
'In hac habitasse platea dictumst. In lacus quam, rutrum vel malesuada non, molestie eu '+
'velit. Donec ut vulputate tortor, id convallis enim. Mauris et ipsum volutpat, dictum '+
'risus sed, aliquet sapien. Nam congue fermentum porta. Nullam non odio consequat, laoreet '+
'est eget, egestas dui. Aliquam suscipit elit non nisi sagittis, nec ultrices leo condimentum. '+
'Maecenas vel ligula nec mi feugiat volutpat. Aenean semper nisi sed tortor maximus tristique. '+
'Vestibulum at mauris massa. Nulla laoreet, velit eu lobortis efficitur, tortor sem molestie '+
'massa, at pellentesque tortor elit a nibh. In vel orci vitae magna rhoncus pulvinar sit amet '+
'id erat."}]}}]'] */
}
// javafx specific way of specifying dependencies
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment