Skip to content

Draft: Legge til generell `Form`-komponent for å lage input-skjema

Jørund Hellebø requested to merge form-component into main

WIP. Laget en Form-komponent som kan brukes til å lage mange slags typer input-skjema, slik at vi kan bruke samme komponent både for innlogging, treningsprogram, økter, osv..

    <Form 
    formEntries={[
        {  //Hvert objekt-element er èn rad i skjemaet.
          title: "Info", //Overskrift, ikke nødvendig
          label: ["Fornavn", "Etternavn", "Alder"], //Antall element gir antall kolonner.
          type: "textfield" //Typen input-felt
        },
        {
          label: ["Land", "Region"], //Kun label er nødvendig, blir nøkkel for å hente data.
          //type er `textfield` ved unnlatelse
        },
        {
          title: "Treningsdata",
          label: "Yndlingsgren"
        },
        {
          label: ["Hvilepuls", "Makspuls"],
        },
        {
          label: ["Vekt", "Målvekt"],
          type: ["textfield", "textfield"]
          //type kan også være tuppel 
          //slik at man kan kunne spesifisere ulike typer input per rad. 
          //(f.eks dropdown + textfield).
        },
        {
          label: ["Tidsramme", "Prioritet", "Intensitet", "og så videre"],
          type: ["textfield", "textfield", "textfield"]
          //Feil-matchende tuples går fint
        }
    ]}
    />

Merge request reports