Skip to content

Draft: Endre interfaces for program-komponenter og flytte programfiler til korrekte steder

Jørund Hellebø requested to merge endre-interfaces into main

Endring av interfaces

Hva: Endret på program-visnings-komponentene slik at de nå tar inn standard program- eller exercise-objekt. Endret på program-interface slik at det (valgfritt) kan ta inn en owner. ProgramDB-interfacet er en utvidelse av program-interfacet, og kan nå brukes hvor enn program- interface kan brukes.

Hvorfor: Disse endringene har blitt gjort for å gjøre komponentene enklere og mer ergonomiske i bruk, da data hentet fra ett funksjonskall i større grad passer sammen med data som kan fôres inn i et nytt.

Omorganisering

Hva: Har flyttet alle interfaces til src/helpers/business/interfaces, og flyttet alle komponenter (som ikke var èn spesifikk side i nettsiden) fra src/pages/ til src/components/program/.

Hvorfor: Før lå ethvert interface som ble brukt i en komponent i samme fil som komponenten, men etterhvert har flere komponenter brukt samme interface, og det blir dermed uoversiktelig å holde oversikt over hvilke filer som har hvilke interfaces (f.eks bruker både programForm og programCard program-interfacet, og før lå dette i programForm-filen). Komponentene har blitt flyttet fordi de før lå under src/pages, et sted de ikke hører hjemme siden de ikke er en page.

Merge request reports