Skip to content

Make function for showing simple alert messages

Iver Karlsbakk Småge requested to merge alert-fn into main

I eksamen 2021 bruker man alerts til å advare om at et input-felt er tomt når man trykker på submit-knappen.

All koden var i utdelt så det er ikke noe elevene trenger å bry seg om, men det er en fin funksjonalitet å ha i animationwindow.

Merge request reports