la til gjennomsnittskarakter av ett fag, har ikke testet så vet ikke om

Closed Silje Berg requested to merge silber/prosjekt:JobberMedSubject into main

det fungerer

Merge request reports