Gir mulighet for å endre tema på siden

Merged Ole Gabor Husebø requested to merge la-bruker-endre-tema into master

Merge request reports