Skip to content

Created logger class and changed all printstacktrace to .log

Diderik Kramer requested to merge create/Logger into dev

Må bruke close handler for hver gang man logger, ellers vil det bli laget flere log.txt filer. Finner ingen bedre måte å gjøre det på 💯

Merge request reports