Skip to content

Added feedback label in Search scene

Rokas Bliudzius requested to merge feat/photos-feedback-label into dev

Også lagt til en kommentar på linje 219 i Search klassen for å merke at det kastes en exception der hvis vi prøver å adde et bilde i et album når vi ikke har valgt noe album.

Merge request reports