Skip to content

Search pics by tags in the search scene.

Hans William Forbrigd requested to merge searchPicsByTags into dev

Har gjort sånn at man kan søke med komma og mellomrom, eller bare komma mellom hver tag. Man må skrive inn hele taggen for at bildet skal vises. Hvis jeg skrev for mye javadoc, bare kutt litt ned på det.

Merge request reports