Auto git structure

Auto git structure

Oppretter et gitt emne og dens struktur i GItlab

Lager strukturen:

Spørr NTNU LDAP om en liste med studentene iet emne Opretter grupper/prosjekter som muligjør: offentlig, privat og internt info