Skip to content

#263 og #264 Kolonneendring kodebok pdf

Anders H. Rebner requested to merge kolonneendring-kodebok-pdf into master

Endret kolonnerekkefølge for brukervennlighet.

Kodebok: Ord, kode, ..., ...

Dekodebok: Kode, ord, ..., ...

Liten kodebok viser ikke lengre Type-kolonne.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports