Skip to content

#237 Bugfiks: fjern resizeRowsToContents fra forhåndsavtalte koder

Anders H. Rebner requested to merge forhåndsavtalte-koder-fiks into master

Dette skapte trøbbel ved ulike skaleringer

Merge request reports