Skip to content

#146 Modifiser autentiseringstavle og subtraktorkoder

Anders H. Rebner requested to merge kodetabell-modifisering into master

Autentiseringstavle bruker 0-9 i kolonne 2, deretter "" videre.

Subtraktorkoder sin andre kolonne gjemmes, og inneholder ingen items. CodeTableBase sin get_data er tilpasset til dette.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports