Skip to content

#66 Modul padding

Thomas Holene Løkkeborg requested to merge modul-padding into master

Padder ved å legge til MODULE_PADDING per dimension per modul, i tillegg til å legge til MODULE_PADDING per dimension per bin.

Padding resulterer i at SOI ser slik ut (her med nåværende padding på 10px):

image

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports