Skip to content

#140 mer brukervennlig oppsett dialog angående plasseringsvalg

Thomas Holene Løkkeborg requested to merge forklare-algoritmer into master

Endret:

  • overskrift på modulplasseringsvalg
  • bin
  • sort

Relevant bit av oppsettdialog ser nå slik ut:

image

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports