Skip to content

ModuleTable og ModuleBase

Anders H. Rebner requested to merge modul-enkel-tabell into master

Enkel ModuleBase som brukes som et interface for moduler. Enkel tabell med header der man kan legge til og fjerne rader og kolonner hvor man vil.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports