Skip to content

#127 SOI-lesbarhet på papir og GUI-font

Anders H. Rebner requested to merge lesbarhet-på-papir into master

SOI-moduler har nå felles font og overskrift-font gjennom ModuleBase sin setFont(DEFAULT_FONT) og self.headline_font = HEADLINE_FONT (modulene må selv si overskrift_widget.setFont(self.headline_font).

Tabeller har fått sorte celleborders slik at de vises utskrevet.

Autentiseringstavle, subtraktorkoder og kodefraser sin default overskrift er nå uppercase (modul-bilder oppdateres i annen branch).

Tekst i headeren har fått en annen størrelse, og widgets er flyttet litt på.

SOI på ark ser nå veldig bra ut imho.

GUI-font kan enkelt endres i main i main_window.py: app.setFont(QFont("Verdana", 10)), men jeg synes det så gammeldags ut og litt blurry, så jeg likte det ikke. Fonten som er der allerede var bedre. Prøv gjerne selv!

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports