Skip to content

#136 Klargjør moduler for PDF-eksport, #153 modulbilder & #137 kodeflytting

Anders H. Rebner requested to merge klargjør-moduler-for-utskrift into master

Moduler er klargjort for PDF-eksport.

Jeg fikk ikke til å gjemme cursor fra QLineedit eller QTextArea.

Modul-bilder er oppdatert.

code_table_settings.py-koden er flyttet inn i code_table_base.py.

long_codebook.json heter nå codebook.json.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports