Skip to content

#98 Kodefrasemodul

  • Ny SOI modul CodePhraseModule som inneholder kodede fraser. Koder er ord hentet fra database i samme kategori, aldri samme kategori på to instanser av modulen.
  • Laget egen modul med subklasser av standard widgets som vokser til å vise alt sitt innhold. Veldig nyttig i SOIen. Bruker i fritekstmodul og kodefrasemodul så langt.
  • Flyttet noe hurtigtast-kode ut i egen funksjon pga. pylint klagde på kodeduplisering. Ny hurtigtastkode brukes ikke overalt enda, si ifra hva dere tenker om det..
Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports