Skip to content

#133 Hurtigtast for PDF-eksport

Petter Sagvold requested to merge hurtigtast-fiks into master

Denne MR'en kan ligge her så lenge det skal legges til hurtigtaster. Ellers kan den merges når folk vil det.

Edited by Petter Sagvold

Merge request reports