Skip to content

#20,21 status of binding er nå knyttet til rett knapp

Nikolai Mork requested to merge fix-keybindings into master

Fikset bare slik at statusttip og keybinding til ny modul faktisk er på ny modul-kanppen og ikke en ubrukelig QAction

Merge request reports