Skip to content

#132 Felles funksjon for modul-konstruksjon ved SOI-import

Anders H. Rebner requested to merge modul-vedlegg-import into master

Felles funksjon for å instantiere moduler fra serialisert format ved import.

Nå kan også alle moduler som er vedlegg importeres.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports