Skip to content

#93 Frekvenstabell

Nikolai Mork requested to merge modul-frekvenstabell into master

Inneholder:

  • Overskrift
  • Frekvenstall
  • Grensesnitt som genereres etter en config-fil
  • Popup for redigering av kolonner i frekvenstabell
  • Knapper for redigering av modul som kun vises når musen er over modulen
  • Snarveier for redigering av modulen
  • Automatisk resizeing
Edited by Nikolai Mork

Merge request reports