Skip to content

#101 & #121 kodetabell-innstillings-popup og db/DB->database i GUI

Anders H. Rebner requested to merge kodetabell-popup into master

Ny modul --> autentiseringstavle eller subtraktorkoder --> popup-dialog:

Dialog kan ikke lukkes eller avbrytes fordi __init__ må returnere None (ikke dialogcode). 
Det går an å løse ved at AuthenticationBoardModule og SubtractorcodesModule selv kaller dialogen, men da blir
det kodeduplisering (nå er det code_table_base som kaller dialogen).
Kunne ha brukt __new__ for å returnere dialogcode, men da returneres ikke klasseinstansen.
Så jeg ser ingen annen god løsning enn at brukeren selv har satt seg i denne posisjonen ved å velge en av disse modulene,
brukeren får heller bare opprette modulen og slette den igjen (laget en lapp på sletting da dette ikke er implementert).
Det var jo heller ingen vei tilbake før etter å ha valgt modulen.

"db" og "DB" er endret til "database" i GUI.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports