Skip to content

#119 Støtte utskrift av flere eksemplarer

  • Ny klasse AcceptRejectDialog med to knapper "ok" og "avbryt". Til bruk i alle våre dialoger som trenger disse knappene
    • Alle dialoger jeg kom på som har disse knappene har blitt omgjort til å bruke denne superklassen
  • Ny klasse basert på QGraphicsItem som kan tegne seg forskjellig basert på hvilken QPaint-er som tegner den. Inkludert i InlineEditableSOIView fordi den bare vil brukes her.
  • Ny dialog som viser valg for PDF eksport til bruker
Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports