Skip to content

#70 Støtte for vedlegg i InlineEditableSOIView & i soi.py

Thomas Holene Løkkeborg requested to merge støtte-vedlegg-second-edition into master

Vedleggsmoduler legges på sine egne sider i øverste venstre hjørne på slutten av dokumentet, og sidene er merket med "Vedlegg A", "Vedlegg B", osv. der resten av sidene er merket med "Side 1 av 3" osv. Rekkefølgen på vedlegg bestemmes fra listen til venstre, drag-and-drop vil endre rekkefølgen.

Denne MRen legger til grunne for at vedleggsmoduler lett kan implementeres, til nå er det bare vanlige moduler som kan legges til som vedlegg (som jeg mener på vi ville støtte for å gjøre det enkelt).

Tips: For å legge til en modul som vedlegg, huk av for det i "Ny modul" dialogen.

Diverse

  • Fikset ModuleList fortsatt referer til 'self.parent.soi' noen steder
  • Reorganisering av SOI vil nå også reorganisere vedlegg. Vedlegg plasseres etter rekkefølge i SOI.attachments listen, uavhengig av sorteringsalgoritmen som er valgt (siden denne bare gjelder for rectpack-sortering).
  • implementert skikkelig deepcopy for modul-lister i SOI test, siden det ble trøbbel med at modules and attachments i realiteten refererte til samme objekt...
Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports