Skip to content

#105 Autentiseringstavle viser elementnr for autentisering

Anders H. Rebner requested to merge autentiseringstavle-testelement-linje into master

Default overskrift er Autentiseringstavle (x & y) der x og y er tall mellom 1 og kodelengden, x < y og x != y.

Overskriften på autentiseringstavle ogsubtraktorkoder kan nå ha mellomrom uten at radhøyden øker..

Man kan kalle funksjonen resize_table med alle parametre uten å få 4 linjer og pylint-klaging på kodeduplisering: parametrene resize_rows og resize_column ble til rows og columns.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports