Skip to content

#41 Se/Åpne SOI fra DB

Anders H. Rebner requested to merge åpne-soi-db into master

Sletting av SOI'er er ikke implementert, hva tenker dere om det? (Det går raskt å implementere hvis vi vil ha det)

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports