Skip to content

#96 Telefonliste & Fiks til høyde på tabeller (rundt oppløsning)

Nikolai Mork requested to merge module-phonebook into master

Inneholder:

  • Overskrift
  • Tabell med kolonnene: Funksjon, Telefon, FDN, Iridium og E-post
  • Popup for redigering av kolonner
  • Knapper for redigering av modul (vises kun når musen er over modulen)
  • Hurtigtaster for redigering av modul
  • Smoke tests

NOTE: På changes må module_phonebook.py expandes, fort å overse.

Fiks på høyde av tabeller: Har fjernet resizeRowsToContents overalt jeg fant det, og har tvunget header brukt i CodePhraseModule til å ha en fast størrelse.

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports