Skip to content

#104 & #49: PDF som menyvalg & nytt header design

Thomas Holene Løkkeborg requested to merge soi-header-matche-design into master
  • Kan nå eksportere til PDF gjennom toppmeny
  • Header har nå design vi diskuterte over Discord før påske

En side-effekt av denne MRen er at eksporterte filer nå lagres med opprettet dato til SOI i filnavnet, ikke dagens dato. Si ifra om dere ikke foretrekker denne endringen.

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports