Skip to content

#87 Subtraktorkoder

Anders H. Rebner requested to merge modul-subtraktorkoder into master

Nytt for både autentiseringstavle og subtraktokoder:

  • Tabellene justerer bredde etter overskriften ved behov.
  • Modulene arver fra en felles klasse.
  • Kodene kan oppdeles med mellomrom for leselighetens skyld, og man kan bestemme intervall og antall mellomrom.
  • Testen for autentiseringstavle er utvidet til å dekke subtraktorkoder også - siden de har en del felles funksjoner.

Også er subtraktorkoder-modul laget.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports