Skip to content

#82 Cleanup

Nikolai Mork requested to merge cleanup into master

Følgende er gjort:

  • Lagt til raises i docsrings
  • Endret fra partial til lambda ved connect av funksjoner
  • Endret til konsistent bruk av portait/landscape
  • Brukt rowfactory for å øke leslighet av kode
  • Endret til stor forbokstav på kommentarer
  • Lagt til luft i funksjoner som trengte det
  • Øvrige innfallende justeringer
Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports