Skip to content

#81 SOI listeners for prop oppdateringer & InlineEditableSOIView endres når oppsett lagres

SOI oppdateres nå når oppsett dialogen lukkes med "accept". Dette gjøres ved at oppsett dialogen endrer properties til SOI gjennom medlemsfunksjon, og denne kaller listeners på samme måte som "reorganize" og "add_module". Om en property som har med modulplassering å gjøre vil SOI også reorganiseres.

Oppsett dialog er også endret til å hente mulige algoritmevalg direkte fra SOI, før var det mulig at det fantes skrivefeil i algoritmene (og det gjorde det)

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports