Skip to content

#68 Kodebok-oppdatering gjennom GUI og lagre databaseendringer

Nikolai Mork requested to merge update-db-gui into master
  • Toppmeny er koblet til kodeoppdatering.
  • Funksjoner i databasen har blitt lagt til commit slik at de skriver data til db.
Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports