Skip to content

WIP: #57 Én databaseinstans og testmodus for database

Anders H. Rebner requested to merge database-test-modus into master

Databasen har testmode=False som parameter i sin __init__.

Dersom parameteren er True vil det lages en database-fil med navnet testDatabase.

test_database.py initialiserer db i testmodus og sletter testDatabase-filen når testene er ferdig.

Det som er litt dumt er at soitool.*.py-filer som selv lager database vil bruke original database under testing (ikke test-database). For å fikse det må vi isåfall ha en testmode-parameter i alle slike funksjoner. Det er per nå bare codebook_to_pdf.py som bruker original database under testing.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports