Skip to content

#60 "Ny modul" funksjonalitet

Thomas Holene Løkkeborg requested to merge legg-til-ny-modul into master

Knapp for ny modul fungerer nå ved at bruker vises et galleri av mulige modulvalg, velger navn (eller lar stå tom for automatisk navn), og velger om modulen skal komme som vedlegg eller ikke. Dette skjer via en dialog.

Detaljer som følger av den nye funksjonaliteten:

  • SOI begynner nå helt tom
  • liten bugfix: minimum antall SOI sider er nå 1, ikke 0
  • "placeholder" bilde lagt til i repo, samt bilde for TableModule
  • ModuleBase har nå to klassefunksjoner: get_icon og get_user_friendly_name. Disse skal implementeres av subklasser, og brukes når bruker velger modul i dialogen
  • SOI har nå listeners for ny modul på lik linje med for reorganize
Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports