Skip to content

#61 la til black i util scripts og gitlab-ci

Thomas Holene Løkkeborg requested to merge pipeline-test-for-black into master

oppdaterte også requirements.txt til å ha låst versjon av black. Fjernet PyQt5 greier fra denne filen, da dette skulle ha vært fjernet allerede...

MR inkluderer også black-fikser som ble avduket først nå :)

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports