Skip to content

#47 Blackify prosjekt filer

Petter Sagvold requested to merge blackify-prosjekt-filer into master

Har vært innom .py-filene med Black

Edited by Petter Sagvold

Merge request reports