Skip to content

#58 Lag PDF med kode- og dekodebok

Anders H. Rebner requested to merge kodebok-pdf into master

Støtter nå kode- og dekodebok i samme PDF med skilleside mellom dem.

Hver av "bøkene" har egne "Side x av y".

Det var litt vanskelig å skrive docstrings på dette, så si ifra dersom det ikke er forståelig!

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports