Skip to content

#42 og #43 Kodebok-GUI

Anders H. Rebner requested to merge kodebok-gui into master

Funksjonalitet for å se og redigere kodebok, samt legge til nye rader.

Kjør programmet på vanlig måte og bruk toppmenyen: Kodebok -> Se/rediger kodebok.

Viewet kan sorteres på kolonnene ved å trykke på headerne, default er sortert på Word, A-Å.

Når man skal legge til rader får man feedback rett under: ord lagt til/ord ikke fylt inn/ord finnes allerede.

Kode blir automatisk generert og lagt inn, men per nå oppdateres alle andre koder også (skal fikses i relevant branch av Nikolai).

Første character i Word og Category uppercases før en ny rad legges inn.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports