Skip to content

WIP: #46 Start for å endre SOI layout og oppsett

Petter Sagvold requested to merge oppsett-endrer-soi into master

Når brukeren gjør ulike valg i oppsett, skal dette skje på SOI F.eks endrer headerdata og lagrer, da skal headerdata være endret på SOI

Merge request reports