Skip to content

#18 MVP brukergrensesnitt - inline edit view

Mye kode er rimelig skitten pga. vil erstattes senere uansett..

InlineEditableSOIView er hovedfokus

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports