Skip to content

#44 Eksporter kodebok til PDF

Anders H. Rebner requested to merge kodebok-pdf into master

Kjør programmet og bruk toppmenyen for å skrive ut stor og liten kodebok.

PDF-filene vil havne i root.

Edited by Anders H. Rebner

Merge request reports