Skip to content

#54 Rectpack for reorganisering av moduler + litt black

Bruker nå rectpack for reorganisering av moduler.

Black har blitt brukt på filene MR omfatter.

Forslag til fremgangsmåte for å reviewe funksjonalitet:

  1. Åpne programmet og merk at modulene ligger side om side
  2. Skriv litt i modulene, og trykk på papiret (ikke på modulene). Merk at de flytter på seg
  3. Gjør en modul så stor at den fyller en side, og merk at resten av modulene flytter seg på ny side
  4. Prøv å omprioritere i ModuleList, og merk at det ikke er lov siden automatisk plassering er skrudd på
  5. Merk at rekkefølge i ModuleList oppdateres når rekkefølge på moduler endres
  6. Gjør en modul større enn en side, og legg merke til error melding

Ved å sjonglere med constructoren til SOI kan en endre hvordan pakking skjer. Default er initiell sortering på areal, og bruk av en algoritme som heter "MaxRects" (som i praksis legger modulene vannrett her)

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports