Skip to content

#52 Automatisk oppdatering av kodebok basert på tid

Nikolai Mork requested to merge kodebok-tidsoppdatering into master

Kodebok skal automatisk oppdateres hver 24t. Hver gang den oppdateres skrives dato og tid (datetime) ti tabellen LastUpdated i db. Utifra denne datoen vil programvaren oppdatere kodeboken når det er gått 24t.

Edited by Nikolai Mork

Merge request reports