Skip to content

#31 Legger til manglende properties til SOI

Bruker klassemetoder for å støtte SOI fra fil. Tanken er at følgende skal gi en SOI lest fra fil (når funksjon er implementert):

soi = SOI.construct_from_compressed_soi_file('min_soi.soi')
Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports