Skip to content

main_window.py-klasser er flyttet til egne moduler

Anders H. Rebner requested to merge splitt-mainwindow-til-moduler into master

Klassene i main_window.py ligger nå i egne moduler (filer).

Imports er endret og linje 211 i inline_editable_view.py er lagt til for å få tak i kjørende QApplication.

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports