Skip to content

#32 shortcuts fungerer nå ved flere TableModules i samme scene

Under følger en snippet som viser hva som ikke fungerte før:

from PySide2.QtWidgets import QVBoxLayout, QApplication, QWidget, QGraphicsScene, QGraphicsView, QTableWidget, QShortcut, QHBoxLayout
from PySide2.QtGui import QKeySequence
from PySide2.QtCore import Qt

class QTableWidthWithShortcuts(QTableWidget):
  def __init__(self, *args, **kwargs):
    super(QTableWidthWithShortcuts, self).__init__(*args, **kwargs)
    shortcut = QShortcut(QKeySequence("Shift++"), self, context=Qt.WidgetWithChildrenShortcut)
    shortcut.activated.connect(self.say_hello)

  def say_hello(self):
    print("Hello")

app = QApplication()

# inside QGrahpicsScene
# shortcuts don't work..
scene = QGraphicsScene()
view = QGraphicsView(scene)
t1 = QTableWidthWithShortcuts(2,2)
t1.move(0,0)
scene.addWidget(t1)
t2 = QTableWidthWithShortcuts(2,2)
t2.move(300,0)
scene.addWidget(t2)
view.show()

# inside QHBoxLayout
# shortcuts work!!
layout = QHBoxLayout()
t1 = QTableWidthWithShortcuts(2,2)
layout.addWidget(t1)
t2 = QTableWidthWithShortcuts(2,2)
layout.addWidget(t2)
wrapper_widget = QWidget()
wrapper_widget.setLayout(layout)
wrapper_widget.show()

app.exec_()

Her er en snippet som viser hvordan denne løsningen unngår problemet over:

from PySide2.QtWidgets import QVBoxLayout, QApplication, QWidget, QGraphicsScene, QGraphicsView, QTableWidget, QShortcut, QHBoxLayout
from PySide2.QtGui import QKeySequence
from PySide2.QtCore import Qt

class QTableWidthWithShortcuts(QTableWidget):
  def __init__(self, uid, *args, **kwargs):
    super(QTableWidthWithShortcuts, self).__init__(*args, **kwargs)
    self.uid = uid

  def keyPressEvent(self, event):
    if event.key() == Qt.Key_Question:
      print("{}: Shift and plus!".format(self.uid))
    elif event.modifiers() == Qt.ShiftModifier and event.key() == Qt.Key_Underscore:
      print("{}: Shift and minus!".format(self.uid))
    elif event.modifiers() == Qt.ControlModifier and event.key() == Qt.Key_Plus:
      print("{}: Ctrl and plus!".format(self.uid))
    elif event.modifiers() == Qt.ControlModifier and event.key() == Qt.Key_Underscore:
      print("{}: Ctrl and minus!".format(self.uid))
    else:
      super(QTableWidthWithShortcuts, self).keyPressEvent(event)

app = QApplication()

scene = QGraphicsScene()
view = QGraphicsView(scene)
t1 = QTableWidthWithShortcuts("A", 2,2)
t1.move(0,0)
scene.addWidget(t1)
t2 = QTableWidthWithShortcuts("B", 2,2)
t2.move(300,0)
scene.addWidget(t2)
view.show()

app.exec_()
Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports