Skip to content

#16 Sidebar + div. forbedringer

Jeg bruker ikke QTreeWidget slik som var planlagt, da vi den ikke ser ut slik som vi har skissert i mockup, og vi ikke trenger nivåene. Jeg bruker QListWidget istedenfor.

For å skille moduler og vedlegg har jeg laget to separate lister.

Jeg har også gjort om litt på navngivingen, og oversatt noe norsk tekst til engelsk.

Endringen ser slik ut:

image

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports