Skip to content

#37 bump pdoc3 versjon for å få bugfix

Thomas Holene Løkkeborg requested to merge bump-pdoc3-version-til-0-7-5 into master

inkluderer fix til https://github.com/pdoc3/pdoc/issues/171

Fra versjon 0.7.4 til 0.7.5

Edited by Thomas Holene Løkkeborg

Merge request reports